[x] Închide căutarea
  Caută în categoria   Caută Autentificare

Prima pagina
Special
Forum
Newsletter
Sondaje
Cand credeti ca se va rezolva criza gunoaielor din Cluj Napoca?

  In timp util.
  Până la sfârșitul anului 2015.
  Până la mijlocul anului 2016.
  În doi ani.
  În mai mulți ani

Votează   |   Vezi rezultate

Concurs
concurs

Concursul este suspendat, momentan.

 
HOME
CĂUTARE
ARHIVĂ
DESPRE MINE
CONTACT
PUBLICITATE
 
 Ai cartile lui Novacescu?

Cartile: Ion I.C. Bratianu. Conceptie si management politic, Editura Eikon, Cluj Napoca, 2011, 410 p. si: Linsajul mediatic in politica romaneasca. 1919. Adevarul versus Bratianu, Editura Adevarul, Bucuresti, 2013, 425 p., CU DEDICATIE din partea autorului - le puteti procura daca trimiteti o comanda prin mail la: ion(at)novacescu.ro sau un mesaj pe Facebook/Ion Novacescu.

Pretul primei carti este de 50 de lei iar a celei de-a doua este de 30 lei. Cartile va fi livrate prompt, prin posta, in sistem ramburs. Vezi: galeria foto si galeria video cu opinii ale unor personalitati avizate despre cele doua carti. Multumesc!

Postez, mai jos, cuprinsul celor doua carti:

1. Ion I.C. Bratianu. Conceptie si management politic ( care este, in fapt, teza mea de doctorat, sustinuta la Universitatea Babes Bolyai din Cluj, in 6 decembrie 2010), pentru a va da seama de continutul sau:

CUPRINS


Introducere .............................................................................................. p.I - III

CAPITOLUL I: ASPECTE ALE CONCEPȚIEI ȘI MANAGEMENTULUI BRĂTIENIST ÎN POLITICA INTERNĂ ................................................... p.1 – 202

       I.1.1. Sistemul brătienist......................................................................... p. 11 – 21
       I.1.2. Contractele de cesiune a guvernării pe perioadă limitată. Relaţia
       dintre suzeranul politic Ion I.C. Brătianu şi vasalii săi politici...............p. 21 – 30

I.2. Mijloacele politice brătieniste................................................................. p. 30 – 54

      I.2.1. Rolul finanţei liberale în constituirea organizaţiilor  liberale din
               Transilvania după 1919...................................................................p. 32 – 37
       I.2.2. Reacţia oficiosului PNR faţă de acţiunea politică liberală
             de extindere în Transilvania............................................................. p. 37 – 44
       I.2.3. Locul și rolul Istoriei în cadrul concepţiei şi managementului
      politic brătienist.........................................................................................p. 46 – 54
 
I.3. Concepţia brătienistă privind Partidul Liberal și organizarea sa.......... p. 55 – 133
       I.3.1. Cultura organizaţională a PNL...................................................... p. 57 – 61
       I.3.2. Liderul politic  și rolul său în mecanismul instituțional................. p. 61 – 71
       I.3.3. Programul, clientela şi morala partidului...................................... p. 71 – 85
       I.3.4. Organizarea unui partid .................................................................p. 85 – 94
       I.3.5. Marele congres al PNL din 27 noiembrie 1921. Premieră şi
          inovaţie politică......................................................................................p. 94 – 104
       I.3.6. Rolul colaboratorilor în managementul brătienist......................... p. 104–109
       I.3.7. Eşecul electoral, ca efect al dezorganizării și al aroganței
                liderului  ..........................................................................................p. 109-120
       I.3.8. Managementul brătienist al relansării politice și electorale.
              „Războiul tăcut” contra lui Averescu şi contra  ardelenilor..............p. 120-133
    
I.4. Responsabilitate şi Răspundere. Misionarism şi Antidemagogie...........p. 134-143
        I.7.1. Rolul sufletului în politica brătienistă........................................... p. 141-143
     
I.5. Acţiune și reacțiune politică în concepţia brătienistă………………   p. 143- 175
       I.5.1. Atitudine și reacție în politica internă. Politica „Biciului şi a
               Zăhărelui
…………………………………………….........................p.145-148
       I.5.2. Concepţia brătienistă asupra problemei muncitoreşti...................p. 148-153
       I.5.3. Ingineria politică brătienistă…………….....................................p. 154-158
       I.5.4. Activitatea în opoziţie a lui Brătianu, în 1918, la Iași..................p. 158-164
       I.5.5. "Bătălia parlamentară" de la Zgurița..............................................p. 164-167
        I.5.6. Principiile acţiunii politice brătieniste......................................... p. 168-175

I.6. Comunicarea politică brătienistă........................................................ p. 175-192
         I.6.1. Propagandă, Simbolism şi Etichete politice în practica politică
                  brătienistă………...................................................................... p. 176-184
         I.6.2. Violenţă mediatică şi manipulare electorală în campania
                  din 1922......................................................................................p. 184-1192

I.11. Partidul la guvernare............................................................................p. 194–200
         I.11.1. Soluţii politice brătieniste la un anumit tip de provocări
 guvernamentale............................................................................................. p.197-200
    Concluzii  .................................................................................................. p. 200 -202


CAPITOLUL II. POLITICA EXTERNĂ ŞI POLITICĂ EUROPEANĂ ÎN CONCEPŢIA LUI ION I. C. BRĂTIANU..................................................p. 203-258

II.1. Directivele politicii externe româneşti................................................... p. 203-242

II.1.1. Realism politic şi anti-război................................................................. p. 209 – 226
II.1.2. Bătălia politică şi diplomatică pentru Banat ........................................p. 220-232
II.1.3. Diplomaţia şi manevrele brătieniste în susţinerea operaţiunilor
          militare de ocupare a Budapestei de catre armata romana, in august 1919.............p. 233-238
II.1.4. Influenţa politicii şi actorilor interni asupra politicii externe...............p.238-242

II.2. Tactică. Mijloace şi acţiune politică în domeniul extern....................... p. 242-249

II.2.1. Principii ale politicii externe brătieniste................................................ p. 246-249

II.3.   Ion I. C. Brătianu şi politica europeană a României după
                               1918.................................................................................... p. 249-257
Concluzii ...........................................................................................................p. 257-258

 

CAPITOLUL III.     POLITICA MINORITĂŢILOR  ÎN VIZIUNEA BRĂTIENISTĂ..................p. 259-298

IV.1. Politica minorităţilor şi chestiunea evreiască înainte de 1914................ p. 269-2272

IV.2. Politica minorităţilor în concepţia brătienistă după 1919.....................p. 262-278
        IV.2.1. Concepţia brătienistă post-versailleză asupra minorităţilor
        naţionale ( martie 1925)............................................................ p. 278-281
IV.2.1. Antisemitismul comercial al lui Brătianu.......................................... p. 281-294

 CAPITOLUL IV.    POLITICI ŞI CAMPANII BRĂTIENISTE..............p. 299-363

V.1. Democraţie liberală şi naţionalism......................................................p.299-353
       V.1.1. Campania anticarlistă a oficiosului PNL-Viitorul.......................p.305-310

V.2. Politicile brătieniste de edificare şi reformare a instituţiilor statului român
        V.2.1. Locul şi rolul Bisericii în concepţia brătienistă........................p.310-315
        V.2. 2. Presa în concepţia brătienistă ................................................p. 315-317
        V.2. 3. Conceptele de ordine, libertate şi dreptate la Brătianu..........p.317-321

V.3. Ion I. C. Brătianu – fondatorul statului liberal organizat în
        România.............................................................................................p. 321-337
        V.3.1. Deviza “Prin noi înşine” şi relaţia cu capitalul străin.............p.322-327
        V.3.2. Problema petrolului românesc în viziunea brătienistă....................p.333-337
         V.33 Concepţia lui Ion I.C. Brătianu asupra Constituţiei
        României Mari…………………………………………………………………p.
        V.3.4. Politici economice şi politici publice ale lui Ion I.C. Brătianu 
        V.3.5. Raţiunea politicii statului cultural român în creaţia
        statală a lui Ion I.C. Brătianu................................................................... p. 340-344
        V.3.6.  Politicile guvernului Brătianu (1922 – 1926)............................... p. 344-353

Concluzii............................................................................................................p. 364-366
Bibliografie .......................................................................................................p. 367-369
ANEXE .............................................................................................................p. 369- 373

2. Linsajul mediatic in politica romaneasca. 1919. Adevarul versus Bratianu

CUPRINS
Introducere..................................................................9
Cap. I: Linşajul mediatic. Definiţie
şi scurte explicaţii......................................21
Cap. II. Adevĕrul şi Const. Mille. Subiecţii unei
poveşti tumultuoase şi de succes
a presei române moderne..........................31
II.1. Const. Mille. Scurtă prezentare biografică.....31
II.2. Const. Mille – modernizatorul Adevĕrului
şi revoluţionarul presei româneşti............46
II.3. Omul şi jurnalistul Const. Mille....................53
II.4. Crezul Jurnalistului.......................................57
II.5. Ideologia şi liniile directoare ale ziarului
Adevĕrul (până la 1914).............................63
II.6. Const. Mille – omul lui Take Ionescu............67
II.7. Războiul de 30 de ani millisto-brătienist.......75
II.8. Concluzii........................................................103
Cap. III: Adevărul şi linşarea mediatică
a „Şobolanilor“, în 1919............................105
III.1. Conjunctura..................................................105
III.2. Jurnaliştii-călăi şi uneltele lor de tortură
mediatică...................................................112
III.3. Icoana Răului din politica românească.
Eticheta şi sintagma celor Trei Şobolani..... 127
III.4. Adevărul – „valetul mediatic“ al
mitocanului Take Ionescu........................131

III.5. Asaltul antibrătienist pe frontul simbolic
al dezastrului militar de la Turtucaia.....157
III.6. Atacarea şi diabolizarea duşmanului
de clasă şi a oligarhiei acaparatoare.......166
III.7. Contralovitura brătienistă asupra
Adevărului. Acţiunea brutală
a cenzurii. Replica millistă......................172
III.8. Asaltul pentru trântirea lui Brătianu de la
putere şi instalarea „guvernului naţional“.... 189
III.9. Biciuirea-n piaţă a „Partidului Hoţiei“ şi a
creierului său diabolic, Vintilă Brătianu.
Atacarea citadelei financiare a
brătienismului – Banca Românească......202
III.10. Alternativa Maniu. Severa stigmatizare
a eşecului brătienist de la Conferinţa
Păcii şi în chestiunea Banatului..............246
III.11. Regrupări şi poticneli în tabăra justiţiarilor
mediatici. Venirea unui nou cavaler pe
frontul de luptă antibrătienist.................269
III.12. Linşarea Dinastiei politice a cointeresării
şi a Partidului afacerilor..........................284
III.13. Exploatarea chestiunii „răspunderilor“
brătieniste în organizarea şi purtarea
dezastruoasă a războiului........................294
III.14. Bătălia pentru „butoanele“ alegerilor
şi pentru adjudecarea mediatică
a cuceririi Budapestei, în august 1919....300
III.15. Năvala contra Dictatorului liberal.
Prăbuşirea Despotului..............................317
III.16 „Guvernul-paravan“. Denunţarea şi
torpilarea manevrelor politice brătieniste..... 334
III.17. Îndoieli şi temeri provocate de
„Criza-Farsă“. Lupta cu „dictatura
militară“ a M.S. Ionel al II-lea.................341
III.18. Rechizitoriul cu privire la antisemitismul
familiei Brătianu, întocmit de
justiţiarii Adevărului.................................... 360
III.19. Biciuirea-n piaţă a blândului Ferdinand,
protectorul Triadei mafiote......................365
III.20. Predica millistă a „boicotului electoral“.
A doua biciuire a Regelui Fidel. Ispitele
şi spaimele eşecului electoral. „Marea
Deznădejde“ de după boicot.....................380
III.21. Strivirea Brătienismului.
Puterea Presei...........................................388
III.22. Mutilarea Marelui Şobolan
prins în cuşcă............................................404
Concluzii..................................................................409
Bibliografie..............................................................426

  CNSAS: Ion Novăcescu nu a colaborat cu Securitatea

Declaraţie: Vreau să precizez de la început că acum a venit vremea să fac public acest crâmpei din viaţa mea de adolescent. De ce? Pentru că instituţia împuternicită de statul român să stabilească dacă un cetăţean a colaborat sau nu cu fosta poliţie politică a dictaturii comuniste s-a pronunţat definitiv şi fără dubii şi în cazul meu. Prin votul unanim al celor 11 membrii ai Consiliului. Ceea ce fac astăzi este un gest de onestitate şi de transparenţă, bazat pe adevăr şi susţinut de probe indubitabile, pentru a curma strădania unora de a-mi murdări numele şi păta onoarea. A fost un efort diabolic al acestor oameni, pare-se obsedaţi de persoana şi numele meu, făcut timp de 15 ani, mai precis din momentul în care am început să fac emisiuni TV şi talkshow-urile mele au crescut în audienţă şi credibilitate. Din acel moment, aceşti indivizi au fost acaparaţi de obsesia compromiterii şi decredibilizării mele publice. Cu energie, determinare şi resurse demne de o cauză mai bună, aceştia s-au chinuit să-mi lipească pe numele şi onoarea mea de om infama etichetă de turnător al securităţii. Fără a avea nicio probă şi fără a-mi oferi, măcar odată, posibilitatea de a avea o replică sau de a da o dezminţire. Strădania şi obsesia lor a fost din ce în ce mai mare, mergându-se până acolo, în ultima perioadă, încât s-au publicat, săptămână după săptămână, articole calomnioase şi mincinoase în care eram făcut colaborator al securităţii. În concluzie, consider că cei 15 ani de linşaj mediatic, cu calomnii şi minciuni publicate şi difuzate obsesiv, uneori săptămâni la rând, în baza cărora am suferit prejudicii morale, materiale şi profesionale atât eu, cât şi familia mea sunt de ajuns şi au confirmat toleranţa şi răbdarea noastră. Menţionez, în acest sens, printre altele, că în urma unor asemenea denunţuri calomnioase, nu am mai putut preda cursul de Modernizare a României, pe care-l aveam la Facultatea de Studii Europene, întrucât conducerea facultăţii a fost pusă în situaţia de a se confrunta cu campanie de presă iar imaginea publică a instituţiei va fi compromisă prin faptul că „un turnător le predă studenţilor”. În urma aceloraşi denunţuri şi linşaje mediatice – dintre care unul a fost promovat pe o televiziune naţională -  a fost afectată imaginea şi credibilitatea noastră publică şi nu am mai putut avea propria noastră emisiune TV. În acelaşi timp – şi acesta a fost cel mai josnic act făcut de aceşti indivizi - copii mei au fost afectaţi psihic în urma reproşurilor care li s-au făcut că tatăl lor a fost colaborator al Securităţii. Iată de ce, începând din acest moment, având în vedere decizia fără dubii emisă de această autoritate a statului român, împuternicită de lege, consider închis acest subiect. În cazul în care va mai continua comiterea de acuzaţii sau referiri mincinoase şi calomnioase, în public sau în privat, la adresa mea, legate de acest subiect, le voi considera atac la persoană şi voi acţiona pentru tragerea la răspundere a celor vinovaţi, cu toată energia, indiferent de durata şi costurile necesare unei asemenea acţiuni reparatorii. Postez, în continuare, comunicatul de presă în care este sintetizată Povestea adevărată a necolaborării mele cu Securitatea, dar şi strădania unui copil de a deveni Om şi de a sta drept în viaţă. Mulţumesc!

Pentru a vedea fotografiile daţi click pe Galeria foto.

Comunicat de presă:

CNSAS: Ion Novăcescu nu a colaborat cu Securitatea
 
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a decis, prin votul unanim exprimat al celor 11 membri ai săi, că jurnalistul clujean Ion Novăcescu nu a colaborat cu Securitatea, eliberându-i o decizie în acest sens. (vezi foto1) Hotărârea CNSAS vine în urma cererii de verificare a dosarului său (foto 2), pe care acesta a făcut-o la începutul anului 2012 (foto 3). În Adeverinţa eliberată, CNSAS precizează că „domnului Novăcescu Ion, fiul lui Dănilă şi Floarea, născut la data de 18.08.1967, în Bozovici, judeţul Caraş Severin, nu i se poate atribui calitatea de lucrător/colaborator al Securităţii.” Având în vedere faptul că Adeverinţa CNSAS nu a fost contestată în termenul legal la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, aceasta a rămas definitivă.
În cuprinsul Notei de constatare, întocmită de către Direcţia de Specialitate din cadrul CNSAS, se relevă că jurnalistul clujean a avut probleme cu Securitatea în noiembrie 1982, (pe cand avea 15 ani n.r. ), „ca urmare a faptului că a adresat o scrisoare Ambasadei SUA din Bucureşti”, (foto 4 şi 5) pe care a pus-o la poştă. Precizăm că acest fapt a fost mărturisit public de jurnalist încă de la prima sa emisiune la NCN TV, făcută în februarie 1999. În scrisoarea trimisă Ambasadei americane din Bucureşti, în noiembrie 1982, elevul Ion Novăcescu practic se autodenunţa că-i place sistemul american şi că atât el, cât şi tatăl său ascultă frecvent postul de radio Vocea Americii (foto 6), fapt interzis de dictatura comunistă. După cum relevă actele existente la dosar, scrisoarea a fost interceptată de poliţia politică (foto 7) iar Novăcescu şi tatăl său au fost ridicaţi de Securitate (foto 8). Tatăl său a fost ţinut în arest două săptămâni, timp în care starea sa de sănătate s-a agravat, acesta fiind suferind în urma unui infarct şi a unei comoţii cerebrale, suferite după ce acesta mai fusese arestat de către Securitate şi condamnat la închisoare cu suspendare pentru relaţia avută cu un dizident anticomunist.
Împotriva adolescentului Ion Novăcescu s-a pornit acţiunea penală, întrucât Codul Penal comunist interzicea românilor să asculte posturile de radio Europa Liberă şi Vocea Americii; pedeapsa pentru nesupunere fiind de trei ani de închisoare. Întrucât acesta era minor, condamnarea la închisoarea ar fi suferit-o tatăl său, la pedeapsă adăugându-se şi anii daţi cu suspendare părintelui său.
Încarcerarea părintelui său a făcut obiectul şantajului la care a fost supus elevul, miza fiind obligarea acestuia să devină colaborator al Securităţii. Actele existente la dosar (care conţine 25 de file – foto 2) arată că in ciuda acestui şantaj adolescentul Ion Novăcescu a refuzat să transmită poliţiei politice informaţii sau delaţiuni menite să creeze prejudicii sau să pericliteze siguranţa altor oameni, în sensul stabilit de legea deconspirării Securităţii, ca poliţie politică. Imediat după ce a devenit major şi a fost admis la Facultatea de Istorie a Universităţii Babeş Bolyai, în octombrie 1987, Ion Novăcescu „a refuzat colaborarea cu organele de noastre”, după cum se precizează în Adresa nr. 0033249 din 27 noiembrie 1987 a Securităţii din Cluj.
În dosarul de la Securitate există un angajament nedatat, pe care ofiţerul de securitate a notat că I.N. l-ar fi scris şi semnat, „în faţa mea, în ziua de 31 octombrie 1986, (foto 11) când a venit în permisie din armată, ocazie cu care a fost recrutat la sediul organelor noastre din Bozovici” (jud. Caraş Severin n.n.). Însă, potrivit Adresei nr. F.185 din 11 iunie 2013 a Arhivelor Militare din Piteşti ( foto 9 şi 10), în ziua de 31 octombrie 1986, Ion Novăcescu era în prezent în unitatea militară 01318 din Tg. Mureş, plecând în prima permisie abia în 14 noiembrie 1986. În ianuarie 1988, Securitatea a închis dosarul lui  Ion Novăcescu, aplicând aşa numita procedură de abandonare.
   

 PSD vaneaza fete tinere si inalte

Chestorul (r) Teodor Pop Pușcaș, fostul șef al IPJ și unul dintre pesediștii cunoscuți ai Clujului, a declarat în „Matinalul” Realitatea fm, pe care l-am făcut în această dimineață (30.08.2016), că deține probe indubitabile care atestă existența unui grup care conspiră și acționează pentru ca PSD să rămână un partid minor în municipiul Cluj Napoca. „Experiența mea de polițist, de peste 40 de ani, timp în care am coordonat anchete penale, inclusiv în domeniul criminalității economico-financiare, informațiile și probele pe care le-am adunat, îmi confirmă existența acestui grup care de mai mult timp acționează pentru ca la Cluj Napoca PSD-ul să scadă și nu cumva să crească, pentru a speria ursul”. Teodor Pop Pușcaș - care deține și cea mai puternică firmă de pază și protecție din Cluj, având peste 450 de angajați - a mai spus că inclusiv numirea actualului președinte interimar al pesediștilor clujeni, tânărul Horea Nasra, face parte din scenariul pe care acest grup îl pune în aplicare pentru a sabota creșterea partidului.

El a refuzat să-i numească pe membrii acestui grup conspirativ, mărginindu-se să spună că grupul se află în afara partidului. Cu toate acestea, acest grup ocult pare să aibă atâta putere și influență, din moment ce reușește să schimbe președintele organizației și să saboteze eficient mărirea PSD-ului la Cluj. Potrivit acestuia, principala misiune a acestui grup este să împiedice și să dinamiteze orice măsură sau încercare de a crește puterea social-democrației pe malurile Someșului. Cu aceeași aciditate, chestorul Pop Pușcaș l-a criticat violent pe liderul PSD, Liviu Dragnea, pe care l-a numit „penalul din fruntea partidului” și care - în opinia sa - ar trebui să plece în fruntea partidului.  Acesta a făcut o dezvăluire năucitoare care, dacă se va confirma, va aface deliciul massmedia românești. Teodor Pop Pușcaș susține că Liviu Dragnea ar fi trimis tuturor organizațiilor o circulară, prin care le cere liderilor de organizații să „recruteze tinere frumoase și înalte, care să ia ochii electoratului la alegerile parlamentare” și să îmbunătățească imaginea partidului. „Cam acesta este nivelul de management politic sub domnia Măriei Sale, Liviu Dragnea. Nu să discutăm proiecte și strategii pentru oameni, ci să atragem fete tinere, înalte și frumoase.De altfel - a mai spus el - nu e ceva preașocant, întrucât la ședințele noastre de partid, ca de altfel la toate partidele - principala temă de discuție - e găsirea de locuri de muncă pentru cei fără ocupație. Și, culmea!, toți vor funcții de directori”, a mai spus el.
Președintele interimar al PSD Cluj, Horea Nasra, a spus că dezvăluirea chestorului Teodor Pop Pușcaș, referitoare la racolarea de tinere frumoase și înalte e falsă. „E o prostie! Nu e adevărat”, a spus Nasra. În schimb, fostul liderl al PSD Cluj, Remus Lăpușan - despre care Pop Pușcaș susține că el conduce de fapt partidul - s-a mărginit să spună că partidul vrea în rândurile sale și fete înalte și frumoase, dar mai ales deștepte .

 Cascada Bigar - Laboratorul lui Dumnezeu de apa plata pura

Cascada Bigăr este cea mai frumoasă din lume și este unul dintre darurile Creatorului pentru noi, românii

În 2013, „The World Geography”, întocmea un top al celor mai frumoase cascade de pe Pământ și desemna cascada Bigăr din județul Caraș Severin (cca.18 de km de satul meu Prilipeți), pe drumul județean Bozovici-Anina,
drept „cea mai frumoasă din lume”.Vezi topul aici: http://www.theworldgeography.com/2013/01/unique-waterfalls.html
La rândul său, publicația „Huffington Post” descria cascada drept “un loc magic, desprins parcă din basme”. Străinii au acordat toată prețuirea lor
acestui tărâm, cu adevărat magic. În cele ce urmează o să vă prezint argumente științifice pentru susținerea titlului acestui articol și pentru a vă determina să includeți Cascada Bigăr în planul vostru de vacanță. Și nu doar să o vizitați, ci să vă acordați tihnă pentru a vă bucura sufletul,pentru a vă purifica trupul și pentru a vă încărca energetic.
Pe toate acestea le veți obține, dacă vă veți acorda timp pentru tihnă. Și neapărat să beți și să vă luați cu voi apa plată pură, fabricată natural în laboratorul carstic al lui Dumnezeu din Izbucul Bigărului.

Ei, bine!

Primul argument: Cascada Bigăr este amplasată într-un cadru natural muuuult mai frumos decât cele elvețiene. Este plasată de Creator exact pe Paralela de 45 de grade a globului pământesc, fiind astfel la jumătatea distanței dintre Ecuator și polul pământului.Această amplasare face din Cascadă, în primul rând, un spațiu sacru al echilibrului primordial și al armoniei.
Acest „loc magic, desprins parcă din basme” - așa cum îl descrie „Huffington Post”- este și foarte puternic încărcat energetic. Veți simți acesastă stare de bine dacă veți urca cei 250 de metri până la Izbucul Bigăr, adică până la baza cascade; la locul de unde aceasta izvorăște.
Nu faceți greșeala de a vă limita la vizitarea acestui tărâm magic doar la soșea. E pierderea pe care o suferă cei mai mulți turiști care se rezumă, din confort, la coborâtul din mașină și privitul cascadei din șosea. Mergeți până sus, până la ușa Laboratorului lui Dumnezeu. ( Vezi Galeria goto!) Acolo unde se adună apa din cele șapte ponoare subterane ale celei mai compacte suprafețe calcaroase din România. Nici măcar în Apuseni nu există o asemenea suprafață compactă, precum este cea de aici, din rezervația naturală: Cheile Nerei-Beușnița. Să vă mai spun că aceste Chei ale Nerei sunt cele mai lungi din România și că aici se găsesc singurele teritorii virgine din Europa. Adică, locuri necălcate și netulburate de omul prădalnic, prost și nesimțit.
Argumentul 2: Izvărând dintr-un asemenea sistem muntos endo-carstic atât de complex și de compact apa cascadei e APĂ PLATĂ PURĂ.
De ce e apă plată pură foarte bazică? Pentru că așa a vrut Creatorul, să aibă apă curată și răcoritoare, atunci când a creat acest tarâm românesc, pe care și l-a dorit a fi domeniul său de vacanță.
Circulând, prin cele șapte ponoare, ascunse-n pântecele munților calcaroși - în fapt conducte luuungi, cu debit mare, ale laboratorului lui Dumnezeu, apa se purifică, se curăță de microorganisme și devine sființită.
Este dovedit științific că mediul calcaros împiedică existența sau răspândirea microrganismelor. Acest fapt l-au înțeles și strămoșii mei bănățeni din Valea Almăjului care, periodic, aruncă-n fântână o piatră de var nestins, ca să purifice apa casei.
Cât privește frumusețea unică a Cascadei Bigăr, aceasta e de netăgăduit și nu ai nevoie de fotoshop ca să o amplifici. Această fotografie am făcut-o în ziua de 14 iulie, când am fost acasă, în satul meu.
Cât privește debitul actual al cascadei, acesta este afectat acum de captarea făcută în vremea cominismului pentru a duce apa la păstrăvăria din zonă. Anul acesta, speră, se va finaliza cu bine procesul prin care administrația rezervației l-a intentat pentru eliminarea acestei captări.
Atât! Și îndemnul: mergeți să vedeți această minune a Pământului Românesc și acest uimitor Laborator de apă pură al lui Dumnezeu. Beți apă sănătoasă de la Bigăr și o să vedeți, bărbaților, ce o să simtă femeile voastre. La noi, în zonă, cu toții știm. De sute de ani. De aceea suntem așa de făloși, de înalți, de mândri și de sănătoși!
Să vă tihnească!

Precizare: Argumentele științifice le-am primit de la vecinul meu din Prilipeți, profesorul de geografie Anton Lazăr - cel mai bun expert al Banatului în chestiuni de mediu și populație.


Ai cartile lui Novacescu?
CNSAS: Ion Novăcescu nu a colaborat cu Securitatea
PSD vaneaza fete tinere si inalte
Cascada Bigar - Laboratorul lui Dumnezeu de apa plata pura
 
  Caine de gunoaie la Cluj. Cel mai trist si tulburator reportaj al meu   Interviu Florin Piersic cu ocazia implinirii a 72 de ani
Reclama ta aici !
Reclama ta aici !
 
  Constructorii si arhitectii clujeni le fac doua stadioane oltenilor
 Culmea problemelor din administratia clujeana a fost rezolvata cu succes.
 PSD vaneaza fete tinere si inalte
 Cel mai bogat clujean vorbeste despre bani si sensul vietii, la Beraria Culturala
 Boacterul Creativ de la Untold. O Poveste clujeană de succes.
 Chirurgul lui Dumnezeu vorbeste la Beraria Culturala despre viata si moarte
 Clujul Secret, dezvaluit la Beraria Culturala
 Unguri exaltati agita steagurile Ungariei si scandeaza numele tarii lor in centrul Clujului
 Dezbatere de excepție la Beraria Culturala. Invitat arhitectul Serban Tigănaș
 
 
13.11.2013
  Povestea primului orfelinat taranesc din Romania. Zidit in 1927 de bunicul meu, Miron Novacescu

În emisiunea: "Poveştile României", de pe Look TV, din 9 noiembrie 2013, la care m-a invitat Sabin Gherman, am avut ocazia şi, mai ales onoarea, să vorbesc despre zidirea Bunicului meu, Miron Novăcescu, cel care, la 1927, a contribuit, din averea sa, la fondarea primului orfelinat ţărănesc din România. "Casa Dorca" a fost fondată în 1927, ca urmare a unui eveniment tragic petrecut în comunitatea baptistă din satul Prilipeţi, Valea Almăjului, judeţul Caraş Severin. În urma dece [...]


Autor: Ion Novacescu
Citește
  03.08.2016
  Boacterul Creativ de la Untold. O Poveste clujeană de succes.

Sebastian Olar - directorul de creație al Untold - e un lungan simpatic de doi metri și este unul dintre modelele clujene și românești de succes. Și-a început activitatea ca și controlor de bilete la CTP, activitate făcută între anii 2004-2007. A fost „Boacter Fruntaș” pe ramură și și-a trecut în C.V.-ul prezentat la o agenție de publicitate din New York această perioadă cât a fost „boacter” drept: „Masterat în mana [...]


Autor: Ion Novacescu
Citește
 
 
06.04.2016
  Cluj Napoca - Orasul Livada

I Have a Dream!” este nu doar tulburătoarea rostire a lui Martin Luther King și nume al unor șlagăre celebre, ci și propria noastră trăire. A mea, a ta și a muuultor altora. Dorim să avem ceva, să fim sau pur și simplu să trăim într-o lume mai bună. Cei mai mulți dintre noi visăm și acționăm pentru împlinirea viselor noastre. Așa fac și eu.

În această dimineață, după o campanie de promovare și convingere pe care am început-o în urmă cu 10 [...]


Autor: Ion Novacescu
Citește

  28.06.2016
  Limitele creierului nostru prezentate la Beraria Culturala de neurochirurgul Stefan Florian

Marele neurochirurg român, de talie internațională, Profesorul universitar, Ioan Ștefan Florian, va susține o conferință-eveniment la cea de-a 57-a ediție a Berăriei Culturale, care va avea loc miercuri, 29 iunie, de la ora 19, în Sala Euphoria de la Fabrica de bere Ursus. Intitulată: „Limitele Creierului Nostru”, conferința Profesorului Florian va fi urmată de tradiționala dezbatere cu publicul participant.  Referindu-se la temat rostirii sale de la Berăria Culturală, n [...]


Autor: Ion Novacescu
Citește
 
  14.06.2016
  Fabrica de Talente isi deschide portile la Casino cu un concert live & Magda Puskas

Începe seria evenimentelor organizate pentru a marca împlinirea a trei ani de  activitate ai proiectului cultural-comunitar „Berăria Culturală”. Astfel, miercuri 15 iunie, sunteți invitați speciali la CASINO - Centrul de Cultură Urbană, începând cu ora 20, pentru a vă bucura de cea mai bună bere nefiltrată, făcută la Cluj și pentru a-i asculta într-un concert live pe câțiva tineri talentați. Producătorul evenimentului - realizatorul Matinalului de la Realitatea fm Cluj - Ion Novăcescu, anunță: „Am descoperit câțiva tineri talentați ai Clujului, pe care te invit să-i asculți într-un concert live, în cadrul celei de-a 56-a ediții a Berăriei Culturale [...]


Autor: Ion Novacescu
Citește
 
  08.06.2016
  Cel mai bogat clujean vorbeste despre bani si sensul vietii, la Beraria Culturala

Ștefan Vuza, unul dintre cei mai mari industriași ai României și cel mai bogat clujean va conferenția la Berăria Culturală: „Despre bani și sensul vieții”.Conferința-dezbatere va avea loc, miercuri, 8 iunie, de la ora 19, la cea de-a 55-a ediție a Berăriei Culturale, care se va desfășura în sala Euphoria a Fabricii de bere Ursus. Producătorul și moderatorul conferinței, comuinicatorul și istoricul Ion Novăcescu, arată că Ștefan Vuza a acceptat imediat invitația de a c [...]


Autor: Ion Novacescu
Citește
 
 
01.08.2013
 Clujeni versus Vinituri la Beraria Culturala
Miercuri, 31 iulie, a fost cea de-a şasea dezbatere la Berăria Culturală: "Cluj versus Napoca. Clujeni vs. Vinituri", dezbatere-eveniment care a umplut berăria până la refuz şi la care şi-au adus contribuţia o pleiadă de invitaţi remarcabili ai vieţii publice clujene, alături de un public ales. Majoritari au fost viniturile. Si-n alesul public si printre invitatii de seama: judecatorul Vasile Grunea (la microfon), Ekstein Kovacs Peter, Radu Moisin, Ciprian Paun, Ioan Hosu si Florin Danciu (vezi galeria foto)....

Vezi toate articolele din categoria Polemici și Scandal
 

 
11.09.2013
 Exclusivitate.Documentul care zdrobeste politica neliberala de la PNL Cluj
Scandalul se amplifică în PNL Cluj. Secretarul general al PNL, Eduard Hellvig, a decis ieri, 10 septembrie, să amâne, pe termen nedefinit, ținerea Conferinței teritoriale (C.T.)  a PNL, care trebuia să aleagă președintele organizației și Biroul Județean, sâmbătă 14 septembrie. Prin Adresa trimisă președintelui în exercițiu, Marius Nicoară, (vezi foto) Hellvig îl anunță că a decis amânarea C.T. pe baza a trei considerente majore: 1. primirea la Secretariatul General a mai multor sesizări din partea membrilor filialei „legate de nerespectarea normelor statutare de organizare a Adunărilor Generale pentru C.T”.

2. Nerespectarea art. 19 din Regulamentul de aplicare a Statutului, care prevede "obligativitatea organizării Adunărilor Generale pentru desemnarea delegațiilor în toate orașele și municipiile."

3. "Convocatorul trimis de filiala Cluj, în data de 09.09.2013, nu corespunde cu norma de reprezentare...

Vezi toate articolele din categoria Arogantul și Penibilul Clujului

 
    Cea mai nesimţită
Companie / InstituţieCaine de gunoaie la Cluj. Cel mai trist si tulburator reportaj al meu
"Slum dog de Cluj" sau "Caine de gunoaie de Cluj" este cel mai trist, mai tulburator si mai muncit reportaj pe care l-am facut eu in cariera de jurnalist TV. Este emotionant pentru ca spune povestea trista a unui numar mare de copii... tristi si fara speranta. Mai precis, e povestea celor 300 de copii fara speranta si fara viitor, nevoiti sa traiasca in gunoaie si cu gunoaie. 300 de copii inocenti si frumosi care au o poveste de viata asemanatoare cu cele ale eroilor din multipremiatul cu Oscar film: Slum dog millionaire. Aceeasi poveste trista, aceeasi disperare si aceeasi lupta pentru supravietuire, in acelasi cadru cu muntii ...
 
Nume utilizator:
Parola:
Autentificare
Recuperare Parolă
Cont Nou

Promo
AI CARTILE LUI NOVACESCU?
Cartile: Ion I.C. Bratianu. Conceptie si management politic, Editura Eikon, Cluj Napoca, 2011, 410 p. si: Linsajul mediatic in politi [...]

Talkshow online
Conferinta „EUROPENISM versus ROMANISM în era migratorilor


Descarca-te!

Ai o problema ?

Copyright © 2016 Fundatia Armonia. Toate drepturile rezervate.
Home     Despre Mine     Contact     Forum     Publicitate     Termeni și Condiţii
made by EIKON